Contes, cançons, receptes de cuina, manualitats, jocs, sortides, anècdotes.... que ens vols explicar? Comparteix les teves experiències amb la resta de pares i mares, junts tenim molt per aportar.

Es mostren els últims 5 artícles publicats, pitja a la barra lateral per veure les publicacions segons la categoria.

15 d’octubre 2008

Jocs a partir de 3 anys

MURAL EDUCATIU.

EDAT:

De 0 a 3 anys.

MATERIAL:

Una pissarra i les peces per col·locar-les a la pissarra.

OBJECTIUS:

 • Memoritzar els dibuixos.
 • Reconèixer el nom dels dibuixos.
 • Gaudir del joc

EXPLICACIÓ:

Aquest joc consta en repartir les peces per a tots els alumnes. Una vegada repartides les peces a tots, per ordre aniran col·loca’n cada peça al lloc corresponent. Aquest mural està dividit en quatre seccions:

Animals.

Colors.

Números.

Objectes que podem trobar en una aula de classe.

Aquestes peces s’han d’anar col·locant a la pissarra al lloc corresponent dibuix + nom.

Finalitat del joc à Col·locar les peces al lloc corresponent, el joc s’acaba quan tots els nens han col·locat totes les peces.

Adaptació à Li faig una adaptació adulta per lo senzill que consisteix el joc. Una vegada repartides les peces, cada persona haurà de explicar amb mímica quina peça li ha tocat, una vegada que han endevinat el dibuix es col·loca a la classificació. Qui endevina el dibuix es qui surt a explicar la seva, així successivament.

EL TREN.

EDAT:

 a partir dels 3 anys i més.

PARTICIPANTS:

 Grups de 8-10 jugadors.

DURADA:

 10 minuts.

MATERIAL:

 Mocadors per tapar els ulls, si són nens petits.

OBJECTIUS:

 • Gaudir del joc amb els companys.
 • Entendre i realitzar correctament el joc.
 • Mostrar agilitat.
 • Participar activament en l’activitat.
 • Ser capaç de desplaçar-se corrent.

EXPLICACIÓ:

Els equips faran dos files, col·locant les mans damunt l’espatlla del company que tingui al davant. Tots amb els ulls tancats o tapats amb un mocador, menys l’últim, que aquest a de guiar el tren amb moviments o pressions a l’espatlla del company del davant, i així successivament, del últim al primer perquè el moviment del tren sigui major o el més ràpid possible.

ADAPTACIÓ:
 

Bàsicament seria el mateix, els ulls els taparíem amb un mocador, i s’aniria més poc a poc.

EL SEMÀFOR.

EDAT:

 A partir dels 3 anys i més.

PARTICIPANTS:

 Tot el grup classe.

MATERIAL:

 • Guix blanc.
 • Llaços de colors.

OBJECTIUS:

 • Identificar els colors.
 • Entendre i realitzar correctament el joc.
 • Ser capaç d’atrapar el contrari.
 • Mostrar agilitat en fugir del caçador.
 • Participar activament en l’activitat.
 • Ser capaç de desplaçar-se.

EXPLICACIÓ DEL JOC:

A la classe s’han treballat els colors, que estan representats en les llaços que porten lligats al canell. Tots drets en un línea recta dibuixada al terra. Se’n dibuixa una altra a 3 metres de la primera. El nen qui para anomena en veu alta un color. Si un company porta el llaç d’aquest color pot arribar a l’altra línia sense ser pillat, qui para el deixa passar, però qui no porta el llaç del color esmentat anteriorment ha d’arribar a l’altre costat sense ser atrapat per qui para. Qui sigui atrapat li tocarà parar.

ADAPTACIÓ.

Bàsicament seria el mateix amb la introducció de colors més difícils, i en lloc dels llaços en fixaríem en peces de roba del color que s’anomena, o inclòs amb objectes de la classe del colors que es tracta.

Aquest joc s’engloba dintre de l’àrea del llenguatge matemàtic.