Contes, cançons, receptes de cuina, manualitats, jocs, sortides, anècdotes.... que ens vols explicar? Comparteix les teves experiències amb la resta de pares i mares, junts tenim molt per aportar.

Es mostren els últims 5 artícles publicats, pitja a la barra lateral per veure les publicacions segons la categoria.

15 d’octubre 2008

A partir de 5 anys

El Telèfon

EDAT:

A partir dels 5 anys.

PARTICIPANTS:

Tothom qui vulgui jugar.

TEMPS APROXIMAT:

5 o 10 minuts.

OBJECTIUS:

 • Gaudir de la dinàmica.
 • Desenvolupar la memòria.
 • Aprendre a estar atent
 • Capacitat auditiva.

EXPLICACIÓ DEL JOC:

El joc és molt senzill. Tots el jugadors es col·loquen en fila tocant-se de costat. Hi ha un jugador encarregat de pensar una frase o paraula i dir-li aquesta al company del costat. Aquest haurà de fer el mateix, i l’altre també, i així successivament... de manera que l’últim de la fila ha de dir el que li ha arribat. És un joc molt divertit, ja que la majoria de vegades la frase dita inicialment caso mai o mai és la mateixa al acabar, sinó que esta distorsionada.

PICA PARET.

EDAT:

A partir dels 5 anys.

TEMPS APROXIMAT:

10 minuts.

PARTICIPANTS:

4 o més.

MATERIAL:

no se’n necessita.

OBJECTIUS:

 • Gaudir del joc.
 • Aprendre a estar atent.
 • Desenvolupar l’autocontrol.
 • Desenvolupar la rapidesa.

EXPLICACIÓ DEL JOC:

S’escull un jugador per que pari. Aquest, és col·loca de cara a la paret amb les mans recolzades contra ella a l’alçada de les espatlles. La resta de jugadors es situa rere una línea.

Comença el joc quan qui para poca rítmicament al a paret amb les mans i diu 1, 2, 3 pica paret! La resta, aprofita per apropar-se a ell tan ràpid com pugui.
En el moment que acaba la frase, qui para és gira ràpidament de cara als jugadors, els quals hauran de quedar-se totalment quiets.
Si un jugador és mou i el qui para el veu, l’assenyala i aquest ha de tornar a la línea del principi.
Es va repetint fins que un jugador arriba a tocar l’esquena d’aquell que para. En aquell moment, tots surten corrents cap a la línea de sortida. Qui sigui atrapat, serà el pròxim a parar.

SIGNES.

EDAT:

 A partir dels 5 anys.

PARTICIPANTS:

 A partir de 5 o més.

TEMPS APROXIMAT:

 10 a 15 minuts.

OBJECTIUS:

 • Gaudir de la dinàmica.
 • Aprendre a estar atent.
 • Desenvolupar la memòria.
 • Aprendre dels errors.

EXPLICACIÓ DEL JOC:

Tots els jugadors s’assenten en rotllana per tal de poder veure’s entre ells.

Cada jugador tria un signe que serà el que el representi, per exemple:
 tocar-se el nas, tocar-se la barbeta.
Quan hagi triat cada jugador el seu signe és començarà a picar dos cops a les cames, i el que li toqui fer el seu signe, picarà a les cames i farà el seu signe i després el del jugador que ell vulgui, i així successivament. El jugador que s’equivoqui quedarà eliminat.

ELS DOS AMICS.

EDAT:

 A partir dels 5 anys.

PARTICIPANTS:

 A partir de 8 i més.

MATERIAL:

 2 pilotes.

OBJECTIUS:

 • Aprendre a estar atent.
 • Agilitzar els reflexes mentals.
 • Integrar-se en el grup.
 • Agilitzar els reflexes.
 • Gaudir del joc.
 • Desenvolupar la capacitat d’observació.

EXPLICACIÓ DEL JOC:

Els jugadors es col·loquen drets formant un cercle i mirant tots cap al interior. Un jugador agafa un de les pilotes i l’altra la dóna al company que quedi més allunyat de ell. Les pilotes representen dos amics que estan enfadats i no volen trobar-se. Quan s’inicià el joc, el jugador que tingui una de les pilotes la passa ràpidament al de l’esquerra o el de la dreta, intentant que no li arribin totes alhora.
Les pilotes no poden ser llançades, sinó que han de passar-se de mà en mà. Si un jugador llança, no té perquè agafar-la, i es considera que la té el mateix jugador que l’ha passada.
Quan a un jugador li arriben les pilotes a la vegada, queda eliminat. Si el cercle de jugadors és molt gran, és pot jugar amb una pilota més.
És van eliminant jugadors fins que només en queden tren en el joc.
ADAPTACIÓ:
Si els nens són més petits, no eliminarem a cap jugador quan li arribin les pilotes a la vegada.

LA RATETA.

EDAT:

 A partir dels 5 anys.

TEMPS APROXIMAT:

 10-15 minuts.

MATERIAL:

 Qualsevol objecte que puguin fer soroll notori.

OBJECTIUS:

 • Potenciar l’atenció.
 • Gaudir del joc.
 • Treballar els sentits, sobretot l’oïda i la vista.

EXPLICACIÓ DEL JOC:

Els jugadors formen una rotllana. El paper de rateta es fa a sorts, a qui li ha tocat s’haurà de col·locar al mig de la rotllana.
L’objecte que haguem escollit s’anirà passant als membres de la rotllana sense que la rateta se n’adoni.
De tant en tant el jugador que tingui l’objecte a la mà el farà sonar perquè la rateta el senti. La rateta haurà d’endevinar qui té l’objecte, si l’encerta ocuparà el lloc del jugador i farà el paper de rateta.

HISTORIETES

Edat a la que va dirigit

A partir de 5 anys.

Materials

Una pilota.

Objectius

 • Gaudir del joc.
 • Treballar la rapidesa
 • Treballar l’atenció i la concentració.
 • Desenvolupar la imaginació i creativitat.

Explicació del procés

Tots els membres de la classe es ficaran en forma de cercle menys un, que es ficarà al mig i es el que llevarà la pilota. La persona que estigui al mig deurà començar amb un encapçalament d’una història inventada;un cop acabi, li passarà la pilota a un company i ocuparà el seu lloc.
Aquest company es ficarà al mig del cercle i seguirà contant la història.
Variació
Amb nens petits la història pot ser d’un tema en concret que ells coneguin bé. També, en edats primerenques el joc serà cooperatiu, es a dir, no s’elimina a ningú. Però en el cas de la nostra classe, aquell que no estigui atent a la història que es conta queda eliminat;també eliminarem a aquell que segueixi la història però sense cap sentit.

Ho podem complicar més, si volem, posant paraules prohibides.

ENDEVINAR EL DIBUIX

Edat a la que va dirigit

A partir dels 5 anys.

Temps aproximat

Fins que un dels equips aconsegueixi 5 punts.

Materials

Paper i llapis.

Objectius

 • Gaudir del joc.
 • Treballar en equip
 • Treballar la rapidesa i agilitat
 • Treballar la imaginació
 • Treballar l’atenció
 • Treballar la memòria.

Explicació de procés

El grup classe es divideix en petits grups que formaran petites rotllanes. Un màxim de 5 persones per grup.
Quan el director de joc digui un tema, per exemple
"la ciutat", el primer de cada grup s’aixeca corrents, va al centre  de la classe on hi hauran papers i rodoladors, agafarà un paper i es posarà a dibuixar algun objecte o element característic del lloc que el coordinador del joc hagué dit. Des de el moment en el que es diu el tema es comença a contar fins a trenta (la resta de gent)quan el temps s’acaba es crida "ja" i el nen que està dibuixant, deixa de fer-ho i es gira cap al seu grup.
Cada grup ha d’intentar esbrinar el nom de l objecte que hi ha dibuixat al paper en el menor temps possible.
El nen que ha fet el dibuix no pot parlar ni fer cap gest; a l’equip  que avanç endevini que és el dibuix se li dona un punt. Guanya el equip que més punts hagi aconseguit. Variació
Depenent del nombre de nens o nenes que estiguin a la classe es faran un nombre diferent d’equips;però mai no superant els 5 components.

ELS ANIMALS

Edat

 a partir de 5 anys

Participants

 Tot el grup classe.

Material

no se’n necessita

Objectiu

 • gaudir del joc
 • Desenvolupar la capacitat de ser còmic (exigeix de còmic)
 • Desenvolupar la capacitat d’aguantar el riure.
 • Desenvolupar la imaginació
 • Desenvolupar la capacitat psicomotriu.

Explicació del procés

Es tria un jugador per fer de "animal".La resta de classe s’asseu al terra tot formant un cercle. El jugador "animal" es fica en mig de la rotllana. Ha de triar un company i pensar-se un animal (el que vulgui).Quan aquest hagi escollit un animal(per exemple el gat), s’haurà de posar davant del company triat i mitjançant la imitació d’aquest animal, a de intentar fer riure al company que  a triat. No es pot parlar, només es pot fer;gestos, moviments(saltar, arrastrares...) i el soroll del animal escollit.

Si el jugador "animal" fa riure al company triat , s’intercanvien els papers. El company triant passa a ocupar el lloc de "animal". Llavors es començarà el joc de nou.

Però, en canvi, si el company que ha triat, no riu, el jugador haurà d’escollir un altre company, per poder fer-lo riure.

JOC DELS DISBARATS.

Edat

a partir de 5 anys

Objectiu

 • Gaudir del joc
 • Potenciar l’atenció
 • Desenvolupar la memòria.
 • Desenvolupar la capacitat d’audició

Explicació del procés

Tota la classe s’asseu al terra formant una rotllana(sentis del joc
de dreta a esquerra)La primera persona fa, a cau d’orella, una pregunta al company de la seva dreta
perquè serveix....? I així, successivament,cada company pregunta i respon fins que es faci tota la volta.
Després en veu alta, cada nen/a, va dient la pregunta que li ha fet el company de l’esquerra i la resposta que a obtingut de la dreta.
Per exemple
aquí m’han preguntat
perquè serveix?, i aquí m’han contestat per...
D’aquesta manera tota la classe s’assabenta de les incoherències de les frases.